3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

3M™ Envision™-produkternes miljømæssige egenskaber


Hos 3M tager vi stilling til mange forskellige aspekter af de materialer, vi benytter, således at vi bliver i stand til løbende at forbedre de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige sider af vores aktiviteter. Så når 3M går i gang med at udvikle et nyt produkt, stiller vi os selv en række afgørende spørgsmål:

  • Hvordan nedbringes produktets miljøpåvirkning?
  • Hvordan skal produktet distribueres?
  • Hvordan vil det udtjente produkt blive bortskaffet?

3M Dekor vender op og ned på den grafiske industri med 3M™ Envision™-serien. Disse ny printfolier fra 3M byder på frontteknologi samt uovertruffen holdbarhed og miljøvenlighed.

Oplysningerne her er svar på de mest almindelige spørgsmål, som vi modtager fra vores kunder vedrørende miljøvenlighed hos 3M samt 3M's produkter.

3M™ Envision™-indpakningsfolier

Udfasning af problematiske stoffer

Problemet med klor og andre halogener


De betænkelige ftalater


Mindre brug af opløsningsmidler

Betegnelsen støbt vinyl skyldes den produktionsproces, der benyttes til fremstilling af disse folier. I processen benyttes opløsningsmidler, hvoraf nogle er miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt betænkelige. De ny Envision-printfolier er en PVC-fri polymer og ikke en støbt vinyl. I 3M's produktionsproces benyttes 60 % mindre opløsningsmiddel ved fremstilling af folie 480Cv3 og overfolie 8548G sammenlignet med tilsvarende mængder folie IJ180Cv3* og overfolie 8518* fremstillet i USA. Ved at nedbringe vores brug af opløsningsmidler er vi i stand til at mindske de koncentrationer, som medarbejderne på vores fabrik udsættes for.

*3M™ Controltac™ printfolie med Comply™ v3 lim IJ180Cv3-10 og 3M™ Scotchcal™ 8518 blankt overfolie

Biobaserede materialer

Den amerikanske rammelov Farm Bill fra 2002 definerer biobaserede produkter som kommercielle eller industrielle produkter (bortset fra levnedsmidler og foderstoffer), der helt eller i væsentlig grad er fremstillede ud fra biologiske produkter, fornyelige landbrugsmaterialer (inklusive vegetabilske, animalske og marine materialer) eller skovbrugsmaterialer.

En række kemikalier, inklusive polymerer, indeholder meget kulstof. Kulstof er et udbredt grundstof, men kulstofindholdet i printfolier stammer traditionelt fra fossile kilder som råolie. Skiftet til biobaserede materialer betyder, at kulstoffet i stedet kommer fra en bæredygtig ressource. Standarden ASTM D6866 beskriver, hvordan det ved kulstof-14-datering er muligt at bestemme andelen af biobaseret henholdsvis råoliebaseret kulstof i et givent materiale. Begge Envision-indpakningsfolierne 480Cv3 og overfoliet 8548G uden dæklag indeholder mindst 10 % (masse/masse) biobaserede materialer – endnu en milepæl på vejen til fuldt bæredygtige produkter.