Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Personlige værnemidler til beskyttelse mod skadelige dampe, opløsningsmidler, støv og støj skal have høj prioritering og anvendes dagligt. 3M kan hjælpe med at identificere det rigtige sikkerhedsudstyr (herunder luftkvalitet og test af iltmasker), rådgivning om lovpligtige sundheds- og sikkerhedsforpligtelser og arbejdsmetoder.

Lovgivningen på området tillægger både arbejdsgiver og arbejdstager et ansvar for brug af personlige værnemidler. Det er for at sikre helbredet, sikkerheden og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

 

Ethvert autoværksted er forskelligt og vil derfor være udsat for forskellige farer alt efter hvilken type arbejde, der bliver udført.

 

Der findes værnemidler til alle slags opgaver, og her kan du se vores brede sortiment.