3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map
Gør-Det-Selv Varemærker

Personlige sikkerhedsprodukter

Løsninger til spørgsmål om anvendelse, råd om effektiv personlig beskyttelse

Tips og tricks

Beskyttelsesmasker:

Hvilken maske skal jeg bruge til mit projekt? Hvordan bruger jeg den formstøbte partikelmaske korrekt?
Den korrekte brug er vist i den følgende video.

Hvordan bruger jeg den sammenfoldelige partikelmaske korrekt?
Den korrekte brug er vist i den følgende video.

Hvordan bruger jeg 3M halvmasker mod gasser og dampe (med fast integrerede filtre) korrekt?
Den korrekte brug er vist i den følgende video.

Hvordan bruger jeg 3M halvmasker mod gasser og dampe (med udskiftelige filtre) korrekt?
Den korrekte brug er vist i den følgende video.

Hvad er beskyttelsesniveauerne?

Beskyttelsesniveauer for beskyttelsesmasker mod fint støv:

FFP1 = let beskyttelse (gul farvekode), for partikler af uvirksomme materialer i henhold til listen over MAK-værdier over maksimalt tilladt forureningskoncentration: 5x MAK-værdien

FFP2 = optimal beskyttelse (blå farvekode), maksimalt tilladt forureningskoncentration for partikler af skadelige stoffer: 10x MAK- eller TRK-værdi

FFP3 = maksimal beskyttelse (rød farvekode) for partikler af giftige og meget giftige stoffer, maksimalt tilladt forureningskoncentration for halvmasker: 50x MAK- eller TRK-værdier, maksimalt tilladt forureningskoncentration for helmasker: 200x MAK- eller TRK-værdi


Beskyttelsesniveauer for beskyttelsesmasker mod gasser og dampe:

Type A = Beskyttelse mod organiske gasser og dampe (brun farvekode)

Type B = Beskyttelse mod uorganiske gasser og dampe (lyseblå/grå farvekode)

Type E = Beskyttelse mod syrer (gul farvekode)

Type K = Beskyttelse mod ammoniak (grøn farvekode)

Type ABEK = Kombineret beskyttelse

Hvad er klasserne for gasfiltre?
 • Klasse 1 = maksimalt tilladt forurenende koncentration 0,1 volumenprocent eller 1.000 ml/m3
 • Klasse 2 = maksimalt tilladt forurenende koncentration 0,5 volumenprocent eller 5.000 ml/m3
 • Klasse 3 = maksimalt tilladt forurenende koncentration 1,0 volumenprocent eller 10.000 ml/m3
Hvor finder jeg beskyttelsesniveauet?
Beskyttelsesniveauet er angivet på pakken og på masken, og båndene er farvekodet.

Høreværn

Hvordan måles støj og støjreduktion?

-dB: decibel = måleenhed for lyd
Eksempler:
Samtale ca. 60 dB
Elektrisk bor ca. 90 dB
Svejsning ca. 100 dB
Motorsav ca. 110 dB
Trykluftsbor ca. 130 dB
Pistolskud ca. 140 dB
Jetfly ca. 150 dB
- SNR = enkelttals-klassificering: gennemsnitlig støjreduktion i dB. Eksempel: SNR 25 dB = Reduktion af støj fra et elektrisk bor til B77lydstyrken af en samtale.B79
- RNR = anbefalet støjklassificering: anbefalet støjniveauvurdering i dB. Eksempel: RNR 87-98 dB = støjniveauet er over marginal værdi, høreværn er obligatorisk, egnet til højfrekvent støj.

Hvad betyder disse symboler (Peltor Alert System) på høreværn og emballage?

Disse symboler hjælper dig med at vælge de rigtige høreværn. Høreværn bør ikke være overdimensionerede, men heller ikke for svage. Valgsystemet, som er udviklet af Peltor og EAR, bruger en enkel og logisk klassificering ved hjælp af farver.

Mellem 88 - 93 dB (A) Mellem 88-93 dB (A)
Mellem 87 - 98 dB (A) Mellem 87-98 dB (A), egnet til højfrekvent støj
Mellem 94 - 105 dB (A) Mellem 94-105 dB (A), egnet til høj- og mellemfrekvent støj
Mellem 95 - 110 dB (A) Mellem 95-110 dB (A), egnet til alle frekvenser
Hvordan bruger og vedligeholder jeg ørepropper korrekt?

Instruktioner
Form skumørepropper ved at dreje og rulle dem mellem fingerspidserne, så de bliver til tynde ruller. Den rullede øreprop sættes så tilstrækkeligt langt ind i øregangen. Øreproppen er lettere at sætte i, hvis du bruger den anden hånd til at trække øret lidt tilbage og op.

Vedligeholdelse
Hold øreproppene rene. Se efter snavs, da det kan irritere i øregangen. Vask ørepropperne med mild sæbe og vand. Klem derefter vandet ud, og lad proppene lufttørre. Øreproppene kan vaskes flere gange. Smid øreproppene væk, når de mister deres fasthed eller ikke udvider sig til original form/størrelse.

Hvordan bruger jeg formstøbte ørepropper, der kan genbruges, korrekt?

Instruktioner
Træk lidt op i øret med den frie hånd, og før så øreproppen ind, til du føler, at der er en god forsegling. Pasformen kan føles lidt stram i starten, især hvis du ikke tidligere har brugt ørepropper.

Vedligeholdelse
Formstøbte ørepropper har en levetid på flere måneder og mere - afhængigt af type, arbejdsmiljø og hygiejne. Skift dem ud, når de krymper, bliver hårde, revner eller deformeres permanent. Vaskes i varmt sæbevand og skylles grundigt. Opbevares i en egnet beholder efter tørring.

Hvordan bruger og vedligeholder jeg sammenbundne ørepropper korrekt?

Instruktioner
Hold i den store propende, og sæt proppen i, så den peger direkte ind i øregangen. Tryk og drej proppen ind i øret, indtil der opnås en god forsegling. Det er lettere, hvis du trækker øret opad, når du skubber proppen ind i øregangen.

Vedligeholdelse
De fleste sammenbundne ørepropper rengøres på samme måde som formstøbte propper. Båndet må ikke bøjes eller formes, da det hjælper med at anbringe propperne korrekt og dermed hjælper til med lydisoleringen.

Hvordan bruger og vedligeholder jeg ørekopper korrekt?

Instruktioner
Ørekopper skal omslutte hele øret for at sidde rigtigt på hovedet. Indstil hovedbøjlen, så puderne sidder rigtigt rundt om ørerne for at sikre bedst mulig lydisolering. Red hår væk, der sidder fast under puden. Gå ikke med blyanter eller andre ting bag ørerne, da dette påvirker forseglingen meget.

Vedligeholdelse
Puderne kan vaskes med varmt sæbevand og derefter skylles grundigt. Brug ikke sprit eller opløsningsmidler. Almindeligvis skal puderne udskiftes mindst to gange om året. Ørekoppene må ikke ændres på nogen måde. Dette gælder især strækning eller anden fejlhåndtering af hovedbøjlen, da dette vil påvirke beskyttelseseffekten meget.

Øjenbeskyttelse

Hvorfor skal jeg beskytte øjnene?

Øjnene er vores vigtigste sensoriske organ. 90% af vores sanseindtryk opfattes med øjet. Dagligt får over 600 arbejdere verden over øjenskader, ofte uoprettelige, bare fordi de ikke brugte beskyttelsesbriller. Risici for øjnene kan bl.a. være: Støv, stød, faste partikler, varme væsker, stænk fra syrer og basevæsker, UV-lys, infrarødt lys, synligt lys, lasere og elektriske farer.

Hvornår skal jeg beskytte øjnene?

Oplysninger om SUVA (Swiss National Accident Insurance Fund)

Hvad er den rigtige brilleglasfarve i forskellige situationer?

Forklaring om farvede brilleglas og korrekt brug

Hvilke egenskaber har gode beskyttelsesbriller?

Gode beskyttelsesbriller dugger ikke, er ridsefri og ergonomisk udformet, har justerbare stanglængder, tilbyder optimal allround-beskyttelse og førsteklasses udsyn, er behagelige at gå med og CE-testet.

Hovedbeskyttelse

Hvorfor skal jeg beskytte hovedet?

Kløgtige hoveder beskytter ikke kun sig selv mod nedfaldende genstande, men også mod UV-lys, varme og væsker af enhver slags.

Hvilke egenskaber har gode hovedbeskyttere?

En god hjelm har stor slagfasthed, er vanskelig at deformere, har et godt udsyn, sidder behageligt, beskytter mod elektrisk strøm, er testet iht. EN-normer og måler UV-stråling.

Hvornår skal jeg udskifte min hjelm?

Efter et slag skal både hjelme, som ser hele ud og hjelme, som har synlige skader, udskiftes. Det anbefales, at hjelmen udskiftes senest 5 år fra produktionsdato.

FAQ - Hyppigt stillede spørgsmål

Hvor tit skal personlige sikkerhedsprodukter udskiftes?

Levetiden for personlige sikkerhedsprodukter afhænger generelt af koncentrationsniveauet af farlige stoffer, samt længden og hyppigheden af brugen.

 • Partikelfiltre: Når åndedrætsmodstanden bliver mærkbart stærkere, er filteret opbrugt og skal udskiftes.
 • Gasfilter: Når lugte bliver mærkbare igen, er aktivkulfilteret opbrugt og skal udskiftes.
 • Beskyttelseshjelm: Efter et slag skal såvel hjelme, som ser hele ud, og dem der har synlige skader, udskiftes. Det anbefales, at hjelmen udskiftes senest 5 år fra produktionsdato.
Hvordan kan jeg forlænge levetiden for de personlige sikkerhedsprodukter?
 • Opbevar aldrig personlige sikkerhedsprodukter i direkte sollys, regn eller kolde omgivelser.
 • Udfør vedligeholdelse i henhold til brugsanvisningen.
 • Opbevar åndedrætsværn i et lukket område. Aktivkulfiltre skal opbevares lufttæt.
Hvad er en EN-forskrift og CE-mærkning
 • EN-forskrift: Europæisk teknisk standard, som definerer grundlæggende krav og tester sundhed og sikkerhed for produkter på arbejdspladsen.
 • CE-mærkning: Mærkning, som bekræfter, at et personligt sikkerhedsprodukt er blevet testet i henhold til EN-forskrifter.
Hvad betyder symbolerne på ørekopperne?

Forklarer og beskriver Optime Alert Systemer

Ordliste

Aerosol

Aerosoler er gasser, som indeholder flydende eller faste partikler. Aerosoler forekommer i mange områder i vores omgivelser:

Støv i indeluften, cigaretrøg, spray fra spraydåser, sod eller olierøg fra et udstødningsrør, smog.

Aerosolpartikler

Aerosolpartikler er små partikler, som er overalt i luften. De er usynlige for det blotte øje. De bliver kun synlige i store koncentrationer i luften, fra ca. en million partikler/cm3. Dette kan ses som såkaldt smog. Partikeldiameteren er mellem 0,5 nm og flere 10 μm. I den øvre ende af denne skala finder vi f.eks. større pollen.

OEL-værdi

Occupational Exposure Limit (OEL) er grænsen for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration af et farligt stof i luften på arbejdspladsen i forhold til en given referenceperiode. Den angiver, ved hvilke koncentrationer af et farligt stof akut eller kronisk skadelige helbredseffekter generelt ikke forventes.

Sammenbundne ørepropper

Sammenbundne ørepropper er lette at bruge, praktiske og meget behagelige at gå med. De er hurtige at tage på og af og bæres rundt om halsen, når de ikke er i brug. Dette gør dem specielt egnet til periodisk brug.

dB = Decibel

Måleenhed for lyd.
Eksempler:
Samtale ca. 60 dB
Elektrisk bor ca. 90 dB
Svejsning ca. 100 dB
Motorsav ca. 110 dB
Trykluftsbor ca. 130 dB
Pistolskud ca. 140 dB
Jetfly ca. 150 dB

Ørepropper

Rul ned-propper består af udvideligt, langsomt reetablerende skum, der giver de fleste brugere en optimal kombination af komfort og høreværn. Proppen udvides i øregangen for at få en sikker, behagelig pasform. Sortimentet omfatter engangs- og genbrugspropper.

Ørekopper og kommunikation

Peltor ørekopper giver effektiv kommunikation med folk både på nært hold og over længere afstande. Der findes løsninger for kommunikation på kort afstand (f.eks. intercom-systemer, niveauafhængige funktioner) og på længere afstande (f.eks. kortbølgeradio, mobiltelefoner og andre trådløse kommunikationsenheder)

MAK-værdi

Den europæiske maksimalkoncentration på arbejdspladsen (MAK) blev i §3 i den gamle forskrift om farlige stoffer defineret som højeste tilladte koncentration af et farligt stof i luften på arbejdspladsen, hvor en medarbejders generelle helbred, selv med gentagen og langtidseksponering (sædvanligvis 8 timer) og med en gennemsnitlig arbejdsuge på 40 timer, ikke ville blive berørt. Denne er fra 1. januar 2005 blevet erstattet af den nye forskrift Occupational Exposure Limit (OEL).

Passive ørekopper

Passive ørekopper består af en hård skal med bløde plastpuder, der omslutter ørerne helt. De er populære og meget brugervenlige. Det findes modeller med hovedbøjle, nakkebøjle, clip-ons til hjelme og sammenfoldelige modeller.

RNR = Recommended Noise Rating (Anbefalet støjklasse)

Anbefalet støjvurdering i dB. Eksempel: RNR 87-98 dB = støjniveauet er over marginalværdi, høreværn er obligatorisk, egnet til højfrekvent støj.

SNR = Single Number Rating (enkelttalsklasse)

Gennemsnitlig støjvurdering i dB. Eksempel: SNR 25 dB = Reduktion af støj fra et elektrisk bor til lydstyrken for en samtale.

TRK-værdi

TRK-værdi Den europæiske tekniske koncentrationsreference (TRK) giver retningslinjer, som definerer koncentrationen af et stof i luften på arbejdspladsen, som kan nås på grund af det aktuelle tekniske niveau. TRK er en referenceværdi, og hvis den følges, burde den reducere risikoen for helbredet, men kan ikke garantere det. TRK-værdier er fastsat for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, for hvilke der ikke eksisterer toksikologisk-medicinsk berettigede grænser for arbejdspladsen i MAK-værdi, enten fordi de er teknisk uundgåelige eller opstår naturligt, og eksponering ikke kan udelukkes.

Formstøbte ørepropper

Formstøbte ørepropper består af et fleksibelt materiale, som er formet til at passe til øret. De sidder som regel i en snor, så man ikke mister dem.

Optisk klasse (beskyttelsesbriller)

De optiske klasser 1, 2, 3 = jo lavere tal, desto højere optisk kvalitet.
Eksempel: Optisk klasse 1 til særligt høje krav til visuel ydelse, til udvidet brug i henhold til EN 166.

Farvede brilleglas (beskyttelsesbriller)

Klare = Giver pålidelig beskyttelse mod UV-stråler. Glasidentifikation: 2C-1.2
Spejlglas = Solbeskyttelsesfilter med pålidelig beskyttelse mod UV-stråler. Reducerer genskin. Glasidentifikation: 5-1.7
Grå = Solbeskyttelsesfilter med pålidelig beskyttelse mod UV-stråler. Reducerer genskin. Glasidentifikation: 5-2.5
Gul = Giver pålidelig beskyttelse mod UV-stråler. Kontrastforbedring i mørke, diffuse lysforhold. Glasidentifikation: 2-1.2
Orange = Giver beskyttelse mod UV-stråler og blåt lys mellem 400 og 530 nm.
Grøn = Filter til svejsning med beskyttelsesniveau 5. Glasidentifikation: 5.