3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map
Gør-Det-Selv Varemærker

Lim

Løsninger og råd til effektiv limning af forskellige materialer.

Tips og Tricks

Afdækning

Hvordan vælger jeg den rigtige afdækningstape?
1. Hvilken slags underlag skal afdækkes?
2. Hvor længe skal afdækningstapen sidde på?
3. Eksterne faktorer: Hvordan er forholdene?
(Lys, fugtighed, indendørs eller udendørs)
Hvad er den bedste afdækningsmetode?
For at opnå en nøjagtig afdækning skal man trække små mængder afdækningstape af ad gangen.
Træk ikke for meget ud, og tryk på den overflade, der skal afdækkes, i små afsnit.
Sørg for, at kanterne på afdækningstapen trykkes godt ned for at undgå, at der lækker maling ind under tapen. Til ujævne overflader skal der bruges meget kreppet afdækningstape.
Den beste klæbning opnås ved en rumtemperatur på 20° C.
Hvordan fjerner jeg afdækningstapen?
Fjern forsigtigt afdækningstapen i en vinkel på 45°.
Hvad gør jeg med limrester på overfladen?
Ved limrester eller iturevet tape fjernes tapen i en vinkel på 90°.

Tape

Hvad sker der, hvis tapen ikke klæber?
Før du bruger tape eller lim, skal alle overflader rengøres grundigt. Fjern støv og/eller fedt. Rengør med isopropylalkohol og en ren klud, der ikke fnugger.

Monteringstape

Tips til optimal montering med Scotch® monteringstape
 • Vær opmærksom på kravene til temperaturen
  Bør om muligt anvendes ved rumtemperatur.
 • Rengøring / klargøring
  • - Rengør overfladerne grundigt, fjern støv og fedt med 3M isopropylrengøringsklude.
       De fleste rengøringsmidler (f.eks. vinduesrens) rengør, men fjerner ikke fedtet på overfladen.
  • - Tør af med ren køkkenrulle.
  • - Tør helt.
  • - Om muligt gøres overfladen ru med let slibning.
  • - Sæt tape på i henhold til instruktionerne.
  • - På plastmaterialer opnås de bedste resultater, hvis overfladen først behandles med en grunder.
 • Skæring af Scotch® monteringstape
  • - Læs instruktionerne på pakken.
  • - Afskær ikke mere monteringstape end nødvendigt. Det er vigtigt at sørge for det rigtige forhold mellem limareal og vægt (f.eks. 30 cm2 pr. kg vægt indendørs og 60 cm2 pr. kg vægt udendørs, læs brugsanvisningen på pakken).
  • - Rør ikke ved limfladerne med hænderne.
 • Montering med Scotch® monteringstape
  • - Fastgør monteringstapen så lodret som muligt, og tryk derefter jævnt over hele området. Det bedste resultat opnås med en trykrulle.
  • - Fjern beskyttelsesfolien, og fastgør tapen med et jævnt tryk.
 • Vedligeholdelse
  Undgå om muligt fuld belastning af limområdet lige efter fastgørelse. Det kan tage op til 72 timer, før limen har fuld limstyrke.
Tips til optimal fjernelse af Scotch® monteringstape

Generelt er Scotch monteringstape beregnet til permanent fastmontering. Hvis det er nødvendigt at fjerne tapen, kan du gøre følgende:
- Fjern det monterede objekt ved at vride eller skære gennem limen med en skarp kniv eller en silketråd.
- Fjern limrester med en limfjerner (f.eks. kalkrenser), og lad den tørre.
- Sæt et nyt stykke monteringstape på limresterne, og fjern igen ved at trække opad i en vinkel på 90°.

Lim

Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af Instant Glue?

Det er vigtigt at justere de dele, der skal limes, helt nøjagtigt, da efterfølgende korrigering ikke er mulig. Limen binder i løbet af sekunder.

Hvis der er fare for, at Instant Glue kommer i kontakt med huden, skal du bruge håndcreme, inden du starter. På grund af fedtindholdet i cremen har limen nedsat limstyrke og vil være lettere at fjerne.

Hvis du ikke er sikker på, om limen passer til det materiale, der skal limes, kan du teste ved at lægge en dråbe på et ufarligt område først.

Undgå at trykke små dele sammen mellem to fingre, og sørg for, at der ikke er kontakt mellem legemsdele, især øjnene, og limen.

Ikke egnet til børn.

Tips til optimal limning med Cyanolit® Instant Glue
 • Vær opmærksom på temperaturkrav
  Bør anvendes ved rumtemperatur. Opbevar limen et tørt sted.
 • Rengøring
  • - Rengør overfladerne grundigt, fjern støv og fedt med 3M isopropylrengøringsklude. De fleste rengøringsmidler (f.eks. vinduesrens) rengør, men fjerner ikke fedtet på overfladen.
  • - Tør af med ren køkkenrulle.
  • - Tør helt.
  • - Om muligt gøres overfladen ru med let slibning.
 • Bruges i små mængder
  • Påfør lidt lim på den ene side. For meget lim nedsætter limstyrken og kan resultere i lim på huden. Fjern lim fra huden med sæbe og varmt vand.
 • Limrester
  • Fjern limrester med acetone (f.eks. neglelakfjerner). På porøse, ujævne og lodrette områder giver en gel det bedste resultat. Løber og drypper ikke.
Hvor lang holdbarhed har lim som hovedregel?

Lagring af cyanoacrylatlim:

Kold lagring forlænger generelt limens levetid.

Ved temperaturer på +10° C eller lavere holder limen sig i 2 - 3 år.

For at undgå fugt skal man prøve at opbevare limen i en lufttæt beholder.

Ulempen ved kølig opbevaring: Hvis limen tages i brug direkte fra køleskabet eller fryseren, nedsættes eller ophæves limstyrken.

Tommelfingerreglen er: Cyanoacrylat har længere holdbarhed ved kold lagring, men den bedste brugstemperatur er rumtemperatur.

Command™ monteringsprodukter

Tips til optimal montering med Command® monteringsstrips
 • Vær opmærksom på temperaturkrav
  Anvendes om muligt ved rumteperatur.
 • Rengøring
  • - Rengør overfladerne grundigt, fjern støv og fedt med 3M isopropylrengøringsklude. De fleste rengøringsmidler (f.eks. vinduesrens) rengør, men fjerner ikke fedtet på overfladen.
  • - Tør af med ren køkkenrulle.
  • - Tør helt.
 • Montering af Command™ monteringsstrips
  - Anbring monteringsstrips så lodret som muligt på en måde, så stripsen strækker sig ud over den genstand, der skal fastgøres. Tryk jævnt. Vent 1 time, inden limen udsættes for den fulde vægt.
 • Fjernelse uden rester
  Hold sikkert på den fastgjorte genstand. Træk stripsen langsomt lige ned langs væggen, indtil genstanden fjernes. Vigtigt: Træk ikke monteringsstripsen diagonalt eller i en vinkel.

FAQ - Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved lim i forhold til andre fastgørelsesteknikker som boring osv.?
 • Fastgørelse af ensartede eller forskellige materialer ved sikring af en lige vægtfordeling.
 • Tillader fastgørelse af forskellige metaller uden bimetalkorrosion og fungerer samtidig som isoleringslag mellem de forbundne materialer. Ingen fugtindtrængning. Klæber straks.
 • Ved brug af tape skades materialerne ikke. Der skal ikke bores for at opnå mekanisk fastgørelse.
Hvordan skal jeg rengøre den overflade, som skal limes?

Generelt skal hver flade opfattes som værende snavset. For at opnå en stærk vedhæftning, skal de flader, der skal limes, være helt rene, tørre og fri for fedt.

 • - Rengør overfladerne grundigt, fjern støv og fedt med 3M isopropylrengøringsklude. De fleste rengøringsmidler (f.eks. vinduesrens) rengør, men fjerner ikke fedtet på overfladen.
 • - Tør af med ren køkkenrulle.
  - Lad det tørre.
 • - Om muligt gøres overfladen ru med let slibning.
 • - Sæt tape eller lim på i henhold til instruktionerne.

Ordliste

Vedhæftning

Klæbestyrke i skæringspunktet mellem materialerne, der skal limes, og limen.

Basis

Limkomponent, som bestemmer limens egenskaber.

Dispersion

Væske, hvor basiskomponenterne og alle andre klæbekomponenter er fordelt.

Dispersionsklæber

Lim, som hærder ved fordampning af vand.

Klæbeflade

Del, som allerede er limet eller skal limes sammen med en anden del.

Hærder

Komponent eller blanding af komponenter, som tilsættes eller blandes med lim, og som derefter resulterer i hærdning af limen gennem en kemisk reaktion.

Hærdningstid

Perioden fra påføring eller blanding af limen til hærdningen er afsluttet.

Grunder

Stoffer, som forbedrer og fremskynder limprocessen.

Limperiode

Perioden for sammenbinding af materialer efter påføring af limen.

Limoverflade

Overfladen på klæbeflader, som skal limes eller er limet.

Limsamling

Spalte mellem to lag fyldt med lim.

Limlag

Hærdet eller ikke-hærdet klæbende lag mellem to dele.

Lim

Ikke-metalliske materialer, som sammenføjes uden væsentlige strukturelle ændringer i materialerne i klæbefladerne. Lim er en fællesbetegnelse, som inkluderer andre almindelige limtyper, og som vælges i henhold til fysiske, kemiske eller procestekniske hensyn.

Kohæsion

Molekylær sammenbindingskraft i limlaget. Hovedregel: Adhæsion skal være større end kohæsion.

Konsistens

Et stofs fysiske tilstand (f.eks. væske).

Kontaktadhæsion

Startadhæsion = sluttadhæsion. Adhæsion med påføring af lim på begge dele, som presses sammen, når opløsningsmidlet er helt fordampet.

Holdbarhed

Perioden fra afsendelse fra fabrikken til det tidspunkt, hvor limen ikke længere er fuldt anvendelig, hvis man følger producentens anvisninger om lagringsforhold (emballage, temperatur, fugtighed).

Opløsningsmiddel

Væske, som opløser basiskomponenter og andre opløselige limkomponenter uden kemiske ændringer.

Opløsningsmiddellim

Lim, som hærder ved fordampning af opløsningsmidlet.

Overfladebehandling

Behandling af overflader for at optimere limresultatet. Mekanisk, våd-mekanisk, tør-kemisk og højenergimetoder er tilgængelige til dette.

Grunder

Stoffer, der forbedrer og fremskynder limprocessen.

Anvendelsestemperaturområde

Temperaturområdet, hvor det hærdede limlag tåler langvarig belastning. Graden af mulig belastning er temperaturafhængig.

Blødgørere

Stoffer, som iblandes plast for at nedsætte hårdheden eller øge formbarheden.

Migrering af blødgører

Overførsel af blødgørere, f.eks. fra plast til limlaget, kan gøre plasten mere sprød og ændre limens egenskaber.