Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

3M Slibeskolen

 Slibeskolen

Slibeskolen

Det første sandpapir opstod ud fra et behov for at bearbejde og forbedre overfladen til et færdigt produkt. Det bestod af knuste sandkorn og lim, som blev lagt på et fleksibelt papir. Siden dengang er sandpapiret blevet udviklet til en række avancerede produkter til industrielt brug. Produkterne fra 3M er blevet til for at møde de høje krav, som opstod fra industriens forskellige behov.
Kvaliteten af slibematerialet er blot én af faktorerne, som påvirker sliberesultaterne. Andre vigtige faktorer er lagring, håndtering og arbejdsmetode. Hastighed, tryk og kontaktflade under bearbejdning må kontrolleres, og de materialeegenskaber som skal bearbejdes skal også være kendte. 3M slib har en organisation, som på den bedst mulige måde kan formidle kendskab om forskellige arbejdsmetoder, og som kan bidrage til at forbedre arbejdsprocesserne og reducere omkostninger.

Vælg det rigtige slibeprodukt
Slibeprodukter skal vælges med omhu og matches med det rette udstyr for at give det bedst mulige resultat på det materiale som skal bearbejdes. Her er nogle vigtige spørgsmål, som bør besvares, før man vælger slibeprodukt.

Materiale
Hvilket materiale skal slibes? Materialetypen er vigtig for valget af det rigtige slibeprodukt.

Hvordan ser materialets overflade ud?

• Er overfladen jævn eller ujævn?
• Hvilken form og udseende har materialet?
• Hvilken type slibemineral kræves for at afslibe materialet?
• Skal materialet slibes vådt eller tørt?
• Er der risiko for misfarvninger?
• Er kølemiddel nødvendigt?

Udstyr
Valg af udstyr og værktøj afgør også hvilken type slibeprodukt man skal bruge, f.eks. bånd eller rondeller. Er arbejdsprocessen manuel eller automatiseret?

Finish
Den ønskede finish, bestemmer valget af hvilken kornstørrelse man skal bruge samt antallet af steps i slibeprocessen, som skal udføres. Hvilken slutfinish kræves? Skal overfladen have en grov eller en fin struktur?

Faktorer som påvirker…
Slibeprocessen påvirkes af forskellige faktorer, nedenfor er de mest almindelige:

Skærehastighed / fremføringshastighed / slibetryk - v/båndslibning
Ved kombinationer af disse parametre kan man påvirke afslibning og overfladefinish på et emne med et givet slibeprodukt.
Eks.;

  • Højere skærehastighed = mere materialefjernelse = finere overflade 
  • Højere slibetryk = mere materialefjernelse = grovere overflade

Kontakthjulets egenskaber
Et blødt kontakthjul giver en finere overflade, mens et hårdere hjul giver en grovere overflade og større afslibning. Afslibningsgraden og båndets levetid påvirkes af trykket man bruger mod emnet. Jo højere tryk desto større afslibning.

Kontakthjulets størrelse og udseende
Et kontakthjuls udseende og størrelse har stor betydning på slutresultatet. Ønsker du meget afslibning, skal du bruge et lille kontakthjul. Ønsker du en høj overfladefinish, skal du bruge et stort kontakthjul. Et kontakthjul kan være plant eller riflet/rillet afhængigt af slibeoperationen. Vælger du et plant hjul, får du en finere overflade med lille afslibning. Vælger du et riflet/rillet hjul øges afslibningen og du opnår en grovere overflade. Antallet af rifler/riller samt deres udformning afgør, hvor meget du kan afslibe.

Kølemidler og olie

  • Rent vand er det mest effektive kølemiddel, men gør også slibningen mere aggressiv.
  • Mineralolie er bedst ved slibning af stål og for at forhindre misfarvninger af
    ikke-jernbaserede legeringer.
  • Voks reducerer mætning ved arbejde i bløde metaller og forbedrer overfladefinishen.

Konklusion
Slibeproduktet udgør bare én faktor af de totale omkostninger ved slibning, finslibning og polering.
Ved at optimere slibeprocessen og ved at vælge det rigtige slibeprodukt opnås;

• Frigjort kapacitet
• Færre fejlprodukter, færre kasserede produkter
• Reduktion i antallet af arbejdsprocesser
• Reduktion af arbejdsomkostninger

Alt dette indebærer at de totale produktionsomkostninger reduceres. 

Link til teknisk information:
• 3M fleksible slibematerialer
• 3M Scotch-Brite produkter

 

Tilbage til: Metalbearbejdende industri