Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation null

Food Safety Food Safety

 Food Safety

Food Safety

3M Food Safety designer, producerer og markedsfører en bred produktportefølje af innovative mikrobiologiske test og monitoreringsprodukter til fødevareindustrien verden over.

Vores produktportefølje består af følgende innovative produkter: 

  • 3M Petrifilm plader, som gør det enkelt og effektivt at udføre mikrobiogiske test
  • 3M Clean Trace ATP hygiene monitorering, som gør det enkelt at måle hygienen på kritiske områder ved hjælp af mængden af ATP i en prøve.
  • 3M Miljøopsamlingsprodukter består af produkter, som er speciet designet til mikrobiologisk overfladekontrol, samt færdiglavet fortyndingsvæske og opformeringsbouillon til både primær og sekundær fortynding af faste og flydende prøver. 

Disse pålidelige og nøjagtige løsninger kan tilpasses virksomhedens hygiejnemonitorerings- og HACCP programmer.