Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Specialfremstillede procedurebakker Infection Prevention

 Custom Procedure Trays Custom Procedure Trays

Specialfremstillede procedurebakker

Med adgang til over 20.000 komponenter og vores garanterede høje kvalitet kan de specialfremstillede 3M™-procedurebakker (CPT) bidrage til at nedbringe opstillingstiden og omkostningerne ved kirurgiske indgreb.

Nedbring omkostningerne
Ved at anvende specialfremstillede procedurebakker kan omkostningerne til operationsstuer og hospitalet som helhed nedbringes.

  • Mindre tidsforbrug og kompleksitet1
  • Mindre lager1
  • Mindre risiko for krydskontaminering1
  • Mindre affald1

Øg produktiviteten
Specialfremstillede 3M™-procedurebakker kan bidrage til at øge produktiviteten på operationsstuerne og dermed antallet af operationer
.
  • Kortere opstillingstider
  • Kortere responstider ved akutte operationer


Kontakt os og hør mere om vores specialfremstillede procedurebakker 

References
1Ray Baines et.al. The benefits of using customised procedure packs. British Journal of Perioperative Nursing, Vol.11, No1, January 2001