Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Alfabetisk ordforklaring til tekniske informationer på datablad

Engelsk Dansk Engelsk Dansk
Abrasion: Slibning Mpa: Mega pascal; Mpa = 1 newton pr. mm² = 0,1 kg per  mm².

Adhesion:

Klæbeevne Non-sag (tixotropi):  Minimal flydeevne
Adhesive carrier:  Bærelag Normal slitting tolerance:  Normal tolerance ved skæring
Adhesive type: Klæbestof type Normal tensile strength:  Trækstyrke (se illustration  på forsiden)
Available length: Tilgængelige længde

Omregning fra N => kg: 

10N = 1 kg.
Available width: Tilgængelige bredde Opentime:  Åbentid (se bonding range)
Backing: Rygmateriale Overlap shear strength:  Forskydningsstyrke
 (se illustration  på forsiden)
Ball and ring softening point:  Blødgøringstemperatur Peel Strength:  Peel- (Afskrælnings-) styrke
Base:  Basismateriale PiW:  Pounds per inch width; pund per tomme bredde 
Bonding range:  Åbentid; den tid, hvor klæbestoffet generelt opnår en tilpas udvædning på en overflade. Inden for dette tidsrum skal emnerne sammenføjes og tilpasses i den ønskede position. Plasticiser resistance:  Modstandsdygtighed overfor blødgører
Carrier: Bærelag psi:  Pounds per square inch = pund per kvadrattomme
Coefficient of thermal expansion:  Termisk udvidelseskoefficent Relative high temperature:  Temperatur modstandsdygtighed
Color:  Farve Relative solvent resistance:  Modstandsdygtighed overfor  opløsningsmidler
Consistency:  Konsistens Release liner:  Liner
Dead load test:  Dødvægtstest Shear strength resistance:  Forskydningsstyrke 
Dielectric strength:  Dielektrisk styrke Shelf life of tape in roll foam:  Lagerholdbarhed for taperulle
Dispation factor:  Dissipationsfaktor Shelf life:  Lagerholdbarhed i uåbnet til-stand

Durability: 

Limfugens holdbarhed Short term:  Minutter og timer
Dwell time: Sæt tid Solid content:  Tørstofindhold
Elongation: Forlængelse ved rumtemperatur Specific gravity:  Specifik vægtfylde;
Vægtfylde i gram per cm³.
Extended liner:  Bred liner Static shear:  Statisk forskydningsstyrke
(se illustration  på forsiden)
FDA accepted:  Food and Drugs Administration; amerikansk levnedsmiddelgodkendelse Surface resistivity:  Overflade modstand
Flash point of solvent:  Flammepunkt; den laveste tem-peratur hvor fordampningen lige over klæbestoffet kan antændes T-peel strength:  T-peel styrke
 (se illustration på forsiden)
Foam core:  Skum kerne Tape color:  Tape farve
Foam density:  Skum tæthed Temperature control setting:  Temperatur indstilling
Full strength:  Fuld styrke; den tid, hvorefter fuld styrke opnås ved rumtem-peratur (21°C). Tensile strength:  Trækstyrke
Green strength:  Håndteringsstyrke (se handling strength) Thermal conductivity:  Termisk ledeevne
Handling strength:  Håndteringsstyrke; den tid, hvor sammenføjningen har opnået en forskydningsstyrke på 50 psi (3,9 kg/cm²). Thermal shock resistance:  Termisk chock resistens; stressning af limfugen ved varme og kulde påvirkning.
Heat resistance:  Varmeresistens Thickness tolerance:  Tolerancen på tykkelsen
Humidity resistance:  Modstandsdygtighed overfor luftfugtighed UV light resistance:  Modstandsdygtighed overfor UV-lys
Impact resistance:  Slagstyrke Viscosity:  Viskosistet; flydeevne
Long term:  Dage og uger Volume resistivity:  Volumen modstand
Mix ratio:  Blandingsforhold Water penetration:  Vandgennemtrængelighed
    Water resistance:  Modstandsdygtighed overfor  vand opløselighed
    Water vapor transmission rate:  Vanddamps diffusion
    Work-life:  Åbentid
 (se bonding range)

Overfladerengøring
 
Bemærk, at affedtning af overfladerne før klæbning er af vital betydning for konstruktionens endelige funktion. Betragt derfor alle overflader som urene. Som følge heraf anbefales det at affedte den/de specifikke overflader med det rette affedtningsmiddel. Har De spørgsmål vedrørende overfladerengøring, kontakt venligst 3M Industri.

Vigtig meddelelse
 
Brugeren er ansvarlig for at afgøre, om 3M produktet egner sig til det specifikke formål og brugerens anvendelsesmetode. På grund af de mange faktorer, der spiller ind ved klæbning, såsom materialer, materialernes overflader, anvendelsesmiljø, temperaturer etc., er det vigtigt at afgøre, om 3M’s produkt egner sig til opgaven. Da det kun er brugeren, der er i besiddelse af alle oplysninger omkring applikationen, kan kun brugeren endeligt afgøre brugbarheden.


Illustration af testmetoder

Peel
90o -& 180o - Dynamic Peel

  

Static Peel

Dynamic peel 

T-Peel

  

Static Peel

Dynamic Peel

T-Peel 

Testoverflade Rustfrit stål Rustfrit stål Ridset rustfrit stål eller ætset aluminium
Rengøring Isopropylalkohol Isopropylalkohol Isopropylalkohol
Testareal 12 cm2 12 cm2 12 cm2
Substratstørrelse 125mm x 50mm x 2mm 125mm x 50mm x 2mm 25,4mm x 305mm
Observationsgrundlag 3 stk. 5 stk. 5 stk.
Trækhastighed Væglodder i 10.000 min. 305 mm/min 254 mm/min.
Reference 3MTM  MTS 10 ASTM D3330M-83 / 3MTM TM-1637 ASTM D1876-72

 

Forskydning

Træk 

 

Static Shear

Dynamic Shear

T-block Tensile

  

Static Shear

Dynamic shear

T-Block Tensile

Testoverflade Rustfrit stål Rustfrit stål Aluminium
Rengøring Isopropylalkohol Isopropylalkohol MEK
Testareal 3.23 cm2 3.23 cm2 6.45 cm2
Substratstørrelse 150mm x 50mm x2mm 25,4mm x 100mm 25,4mm x 25,4mm
Observationsgrundlag 3 stk. 5 stk. 3 stk.
Trækhastighed Væglodder i 10.000 min. 25mm/305mm/min. 51 mm/min
Reference AFERA 4001 ASTM D1002-64 3MTM TM-G1095

 

NB! Alle tests på 3MTM datablade er udført ved 23o C og 50% relativ luftfugtighed


Tilbage til Råd & vejledninger