Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Kend temperaturen under forsendelse

3M lancerer en avanceret og økonomisk temperaturlogger, der registrerer, hvis dine varer udsættes for uhensigtsmæssige temperaturer under forsendelse.

En ny temperaturlogger fra 3M sikrer, at du kender temperaturforholdene under dine forsendelser. Loggeren placeres sammen med de produkter, du sender, og på grund af den blå farve er den nem at se i fragten. Ved hjælp af 12.000 målinger af temperaturen over tid, er det muligt at tjekke, hvordan temperaturen har været under transporten. Hvis temperaturen stiger eller falder udenfor de programmerede grænser, vil et LED-lys blinke. Loggeren kan genanvendes og et batteri med høj ydeevne giver op til 12 måneders brug. Det tilhørende software er meget brugervenligt.

Sådan anvendes 3M TL20:

  • Brugeren indtaster de øvre og nedre temperaturgrænser, hvor ofte der skal måles, samt i hvor mange dage, den skal være aktiv. 
  • Loggeren placeres sammen med produktet. I løbet af måleperioden vil en kontrollampe kunne fortælle om temperaturen har været indenfor de fastsatte grænser. 
  • Efter måleperioden er afsluttet, kobles loggeren igen til computeren og målepunkterne overføres til computeren. 
  • Udtræk af data kan vises grafisk eller i tabelform. Dataene vises, så det er nemt at overskue, hvornår temperaturen har været udenfor de fastsatte grænser. 
  • Dataene kan nu sendes til afsenderen på e-mail. 
  • Loggeren er klar til anvendelse igen.

Når du anvender temperaturloggeren, vil ansvaret for skader på produkterne kunne placeres hos den part, som har haft produktet på det tidspunkt, hvor skaden opstod på grund af temperaturafvigelse. Derfor vil forsikringssager lettere kunne afklares.

Temperaturloggeren er udviklet af 3M Chile med udgangspunkt i opdræt og forædling af fisk, men anvendes nu også af producenter, transportører og distributører indenfor blandt andet frugt og grønt, kød, mejeriprodukter, og medicinalvarer.

Yderligere oplysninger
Kontakt Nina Madsen, 3M a/s, på telefon 43 48 01 00
eller klik ind på www.3m.com/temperaturelogger og læs mere om produktet

 

 

 TL20