3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map

Ofte stillede spørgsmål

3M™ Speedglas™ auto-formørkende svejsefiltre

Er Speedglas auto-formørkende svejsefiltre lige så sikre som traditionelle, mørke glasfiltre?

Ja. Speedglas filtre yder altid UV/IR beskyttelse af dine øjne, uanset om de er tændt eller slukkede, mørke eller lyse. De er potentielt mere sikre end traditionelle filtre, da Speedglas-hjelmen altid kan anvendes i nedslået position, hvorved dit ansigt og øjne beskyttes. Derudover bruger du ikke dine hænder til at justere visiret.

Skjul

Hvad sker der, hvis batteriet fejler?

Det gentages: du er altid beskyttet mod skadelige UV/IR-stråler. Så uanset hvad, er dine øjne altid beskyttet mod lysglimt. Når du samler et SLUKKET Speedglas-filter op, vil det midlertidigt formørkes. Når du tænder for filteret, vil det lysne og blive gennemsigtigt. Når der svejses en lysbue, vil filteret formørkes. (formørkningsniveauet afhænger af, hvilken Speedglas-model der anvendes.)

Skjul

Kan du se lysbuerne?

Nej. Filteret skifter for hurtigt til, at øjet kan se et lysglimt. Overgangen fra ingen lysbue til lysbue sker uden et mærkbart lysglimt.

Skjul

Er Speedglas-svejsefiltre skrøbelige?

Nej, ikke mere skrøbelige end traditionelle filtre. Alle Speedglas-filtre har indre og ydre beskyttelsesplader, der kan erstattes. Filteret kan trækkes tilbage ind i hjelmen for yderligere beskyttelse. Du kan stort set behandle den varme- og kemikalieresistente hjelm på samme måde som enhver anden svejsehjelm.

Skjul

Hvorfor koster Speedglas-filtre og -hjelme mere end traditionelle filtre og hjelme?

3M anvender avanceret elektronik og ekstra lette materialer for at kunne tilbyde de tilgængelige sikkerhedshjelm/-filterkombinationer til optimal produktivitet og komfort. Selve filteret er et laminat med syv lag, der samles under rentrumsforhold og underlægges en lang række kvalitetssikringskontroller. Resultatet er et fejlfrit filter, der altid giver dig fuld sigtbarhed til dine opgaver.

Skjul

Er Speedglas-svejsefiltre kompatible med ikke-Speedglas hjelme?

Nej. Speedglas-filtrenes høje ydelse og optiske klarhed kræver et særligt design, der ikke er kompatibelt med ikke-Speedglas hjelme. Du må derfor aldrig forsøge at kombinere et Speedglas-produkt med ikke-Speedglas komponenter. Gør du dette, kan det annullere din produktgaranti og eventuelt resultere i alvorlig personskade.

Skjul

Svejserøg

Hvilket åndedrætsværn skal jeg bruge til svejsning af rustfrit stål?

Ved svejsning af rustfrit stål med MIG eller MMA indeholder svejserøgen ofte krom- eller nikkelpartikler, hvoraf krom er den mest giftige bestanddel. 3M™ Adflo™ åndedrætsværn med partikelfilter tilbyder dig suveræn beskyttelse til denne type opgaver. TIG svejsning udsender normalt ikke svejserøg, men danner store mængder ozon: Læs mere under 'Hvor kommer ozon fra?' Plasmaskæring og plasmasvejsning resulterer i høje temperaturer, der kan udsende skadelige oxider og nitrogen: Læs mere under 'Hvad er nitrogengasser?'

Skjul

Behøver jeg virkelig bruge åndedrætsværn, når jeg svejser almindeligt stål?

Selv om svejserøg fra almindeligt stål ikke er blandt de mere skadelige farekilder, er det stadig ikke sunde for dit helbred. Blandt andet indeholder dampene jernoxidpartikler, der kan forårsage jernlunger (kronisk inflammation af lungerne). Når du svejser med MIG/MAG og MMA, frembringes der kraftige røgemissioner, hvilket betyder, at det er nødvendigt med både åndedrætsværn og god ventilation på arbejdspladsen. Ved svejsning af almindeligt stål anbefales det at bruge et 3M™ Adflo™ åndedrætsværn med partikelfilter.

Skjul

Hvilken type åndedrætsværn er påkrævet ved svejsning af overfladebehandlede materialer?

Ved svejsning af overfladebehandlede materialer kan der udsendes flere forskellige skadelige forureningsstoffer. Ved svejsning af galvaniseret stål udsendes der zinkoxidpartikler. Disse kan forårsage zinkfeber, også kaldet røgfeber. Hvis du svejser malede materialer, skal du være ekstra forsigtig, da mange typer maling kan udsende meget skadelige luftforurenende stoffer. Ved svejsning af galvaniseret stål eller materialer, der er malet med blyholdig grunding, anbefales det, at du anvender et elektrisk luftforsynende åndedrætsværn med partikelfilter. En kombination med et lugtfilter vil også minimere ubehagelige lugte. Hvis materialet er malet med en tokomponentmaling eller isoleret med polyuretan, skal du altid kontakte en sikkerhedsingeniør. Der er stor risiko for, at du vil blive eksponeret for isocyanater, som er meget skadelige at indånde og svære at påvise. I disse tilfælde anbefaler vi en trykluftsenhed som fx et luftforsynende system fra 3M.

Skjul

Påvirker beskyttelsesgasser og legeringselektroder mit arbejdsmiljø?

Ved svejsning med MIG og TIG vil ædelgasserne argon og helium blive anvendt som beskyttelsesgasser. Hverken argon eller helium er skadelige, men de kan erstatte oxygen i dårligt ventilerede områder, hvilket kan medføre iltmangel. Ved svejsning med MAG vil kuldioxid eller en blanding af kuldioxid og en ædelgas blive anvendt som beskyttelsesgas. Da dele af beskyttelsesgassen kan omdannes til kulmonoxid, når gassen kommer i kontakt med luften, kan der dannes store mængder kulmonoxid omkring svejselysbuen. Kulmonoxid kan ikke filtreres bort. Hvis ventilationen er ringe, skal oxygenniveauet kontrolleres. Legerede elektroder er almindelige ved svejsning med MAG. Legeringer indeholder ofte mangan eller silikater. Dette betyder, at der spredes manganoxid eller silikater ud i den omgivende luft, mens du svejser. 3M™ Adflo™ åndedrætsværn med partikelfilter tilbyder normalt tilstrækkelig beskyttelse mod legeringspartikler.

Skjul

Hvornår dannes der ozon?

Ved svejsning af aluminium frembringes der ikke alene aluminiumsoxidpartikler men også ozon som følge af, at UV-stråler fra lysbuen nedbryder oxygenmolekylerne. Ozon fremstilles også ved svejsning af rustfrit stål med TIG. Med tiden vil ozon blive omdannet til oxygen igen. Denne proces fremskyndes, når ozon kommer i kontakt med en fast overflade, der kan fungere som katalysator. Ozon kan ikke filtreres fra atmosfæren, men er afhængig af at blive konverteret tilbage til oxygen. Ved lave ozonkoncentrationer vil anvendelse af 3M™ Adflo™ åndedrætssystemet med partikelfilter reducere mængden af ozon, som indåndes af svejseren. Denne effekt opnås ved, at partikelfilteret (pga. det store overflade) og indåndingsslangen til svejsehjelmen hjælper med at katalysere omdannelsen af ozon tilbage til normal oxygen. Ved højere koncentrationer vil tilføjelsen af et gasfilter i Adflo-respiratoren kunne bidrage med en ekstra stor overflade af karbongranulater, der yderligere vil fremskynde reduktionen af ozon.

Skjul

Hvad er nitrogengasser?

Nitrogendioxid og nitrogenoxid er eksempler på nitrogengasser, der kan dannes, når du svejser med en høj strømstyrke og høje temperaturer. Nitrøse gasser dannes ved en reaktion i luften mellem nitrogen og oxygen, og de er meget skadelige at indånde i høje koncentrationer. Nitrogengasser skal ikke filtreres, og derfor anbefales det anvende et luftforsynet system fra 3M.

Skjul

Høreværn

Hvornår skal der anvendes ørekopper frem for øreklapper?

Mange synes, at det er mere komfortabelt at anvende ørepropper i længere perioder. Derudover forstyrrer ørepropper ikke andre typer personligt beskyttelsesudstyr (PPE) som fx turboåndedrætsværn. Ved visse frekvenser yder ørepropper også mere dæmpning end ørekopper. For at afgøre hvilken type høreværn, der er den mest egnede, skal der udføres en støjvurdering ved hjælp af en lydstyrkemåler.

Skjul

Beskyttelse af huden

4540 beskyttelsesdragter fra 3M påstår at yde beskyttelse mod kernepartikler? Betyder det, at de kan anvendes til alle atomrelaterede anvendelser?

Nej. Symbolet til beskyttelse mod radioaktivt kontaminerende partikler tilbyder ikke beskyttelse mod stråling. Under opgaver i hvidzoner på atomkraftværker kan 4540 beskyttelsesopgaver fra 3M hjælpe med at forhindre radioaktivt støv og væsker i at nå ind til kroppen. Men da visse operationer kan involvere stærkt giftige eller tærende kemikalier, kan det være påkrævet med beklædning, der yder højere barriereniveauer (der henvises til nationale forskrifter).

Skjul

Kan jeg anvende 4530 eller 4540 beskyttelsesdragter til fjernelse af asbest?

Selv om både 4530 og 4540 beskyttelsesdragterne udgør en fremragende barriere mod meget fine partikler (op til 0,1 µ), anbefales det at anvende beklædningsdele med forseglede sømme (type 4, dvs. 4560) til fjernelse af asbest, da de yder forbedret beskyttelse mod asbestfibre (der henvises til nationale forskrifter for asbestarbejde/-beskyttelse).

Skjul

Hvordan bortskaffer du beklædningsdele?

Ubrugte beklædningsdele kan simpelthen brændes som husholdningsaffald. Dog skal kontaminerede beklædningsdele behandles som kontamineret affald og bortskaffes iht. national lovgivning.

Skjul

Hvad betyder gennemtrængningsindeks? Betyder 0 % for et specifikt kemikalie, at intet trænger igennem?

Nej. Testen iht. EN 368 måler væskegennemtrængning gennem et stof ved at simulere eksponering med en lille mængde væske (10 ml) i kun 1 minut. Ved eksponering med større mængder i længere perioder kan der eventuelt gennemtrænge en væsentlig større procentdel. For at bedømme barriereeffektiviteten mod et specifikt kemikalie bedes du se gennemtrængningsdata.

Skjul

Angiver gennemtrængningsdata, hvor længe beklædningen kan anvendes?

Nej. Gennemtrængningsdata iht. EN369 angiver den tid, det tager for et kemikalie, at nå en gennemtrængningshastighed på 1 µg/cm².min. Men gennembrydningstiden er ikke tilstrækkelig. Sikker brugstid afhænger også af substansens toksicitet og egenskaber, samt eksponeringsforhold og brugerens adfærd.

Skjul

Tilbyder 3M tilbehør som integrerede sokker, overtræksstøvler og lommer?

Ja. 450 overtræksstøvlen fra 3M er nu tilgængelig. Typiske anvendelser inkluderer: håndtering af asbest, slagterier/landbrug og medicinal bearbejdning.

Dette produkt er et tilbehør og er ikke beregnet til anvendelse som personligt sikkerhedsudstyr (PPE). Der skal udføres en risikovurdering af en uddannet sikkerhedsekspert for at sikre, at der vælges og anvendes det korrekte personlige sikkerhedsudstyr.

Skjul

Åndedrætsværn

Hvorfor oplyses APF- og NPF-værdier?

Et åndedrætsværns NPF-værdi (Nominal Protection Factor) (nominel beskyttelsesfaktor) er det teoretiske beskyttelsesniveau baseret på laboratoriemålte ydelsesdata.

En APF-værdi (Assigned Protection Factor) (tildelt beskyttelsesfaktor), som beskrevet i BS4275, er åndedrætsværnets beskyttelsesniveau, der realistisk set kan opnås på arbejdspladsen af en 95 % korrekt uddannet og undervist bruger.

Når du vælger åndedrætsværn, bør du anvende APF-værdien.

Skjul

Hvad betyder ''CE-mærket''?

CE-symbolet, der er trykt på produktet/emballagen, betyder, at produktet lever op til kravene i de centrale europæiske direktiver med relation til PPE. Symbolet kan beskrives som et 'pas' til at sælge produkter i den Europæiske Union.

CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke og angiver ikke noget om produktets ydelse.

Produktet bør overholde kravene for en relevant europæisk standard, som fx EN149:2001 FFP1. Denne mærkning angiver produktets ydelseskategori.

Skjul

Giver en halvmaske med partikelfilter en højere APF-værdi end en lignende specifikation for åndedrætsværn til engangsbrug?

Udelukkende baseret på beskyttelsesfaktoren - og uden at iberegne andre faktorer som brugeraccept og kosteffektivitet - er der ingen forskel i APF-værdier mellem engangs- og støvmasker og en halvmaske, der er udstyret med samme specificerede filtre.

Der er en forskel mellem APF-værdier tilknyttet brug af samme filter på en halvmaske og en helmaske, fx giver et P3-filter på halvmaske en APF-værdi på 20, mens det samme filter på en helmaske giver en APF-værdi på 40.

Skjul

Hvor længe holder en engangsmaske?

Engangs- og støvmasker, der er testet iht. EN149:2001, er godkendt til at blive anvendt til en arbejdsdag. Den effektive brugstid afhænger af flere faktorer:

  • Kontamineringsniveau
  • Indåndingshastighed
  • Varme
  • Luftfugtighed
  • Hygiejniske faktorer

Disse faktorer varierer fra den ene arbejdsplads til den anden. For eksempel: en medarbejder, der udfører opgaver i et meget varmt og støvet miljø, kan vælge at skifte åndedrætsværn sidst på morgenen, frem for at bruge det samme åndedrætsværn hele dagen.

Skjul

Hvor længe holder mine gas-/dampfiltre?

Livstiden for et filter vil variere fra det ene job til det andet, og er påvirket af flere faktorer, inklusive eksponeringstid og jobbets lokalitet. Så længe farekilden har gode advarselstegn, fx lugt eller smag ved et lavere niveau end WEL (se HSE-publikationen HSG53 for yderligere vejledninger), kan et filter anvendes, indtil der forekommer gennemtrængning, dog kan man ikke rutinemæssigt stole på denne retningslinje.

Skjul

Afgiver MDF (Medium Density Fibreboard) (fiberplade af middel densitet) formaldehyd, når de skæres eller bearbejdes?

Arbejdstilsynet (HSE = Health and Safety Executive) har konkluderet, at maskinel bearbejdning af MDF er hverken mere eller mindre skadeligt end at arbejde med andre former for træ. Kort sagt, betragtes formaldehyd ikke som et problem.

HSE har tidligere antydet, at det kan overvejes at anvende et FFP2 åndedrætsværn til skæring og bearbejdning af MDF på ventilerede værksteder, fx 8822/9322 åndedrætsværn fra 3M. Som et alternativ kan du prøve 3M™ turbo- og luftforsynede åndedrætsværn, der kan have den ekstra fordel, at de også yder beskyttelse af øjne og hoved, alt efter den valgte model.

Skjul

Hvilket åndedrætsværn skal jeg bruge til beskyttelse mod biludstødning?

Der er intet enkelt svar på dette spørgsmål, da der normalt forekommer karbon- og nitrogenoxider iblandet udstødningsgasserne, som ikke kan filtreres bort.

Den eneste måde at beskytte sig mod alle kontaminanter i biludstødning er vha. enten et luftforsynet åndedrætssystem eller selvstændige vejrtrækningsapparater (SCBA). Denne løsning er ofte ikke praktisk, så det er nødvendigt at finde et holdbart kompromis. En mulighed kunne være 3M™ halvmaske udstyret med et 2128 3M™ filter. Disse filtre fjerner fine partikler og aflaster generende niveauer af syregas og organiske dampe i udstødningen.

Skjul

Kan jeg anvende filtre til organiske dampe til isocyanat-baserede forbindelser?

De niveauer, hvor isocyanat kan registreres vha. lugt eller smag, er væsentligt højere end WEL-værdien (Workplace Exposure Limit) (arbejdspladsens eksponeringsgrænse) fastsat af HSE. Der vil ikke være nogen smags-/lugtindikation på, at der er forekommet en 'gennemtrængning', før eksponeringen er højere end WEL.

Da isocyanater er stærkt virkende arbejdsmæssige astma-allergener, er det sikre valg og HSE-anbefalingen at anvende et luftforsynende system, der forsyner brugeren med luft af åndbar kvalitet frem for at filtrere luftbårne kontaminanter. 3M™ Visionair, 3M™ Flowstream eller 3M™ S-200 luftforsynende systemer kan overvejes til denne type anvendelser.

Skjul

Hvilket åndedrætsværn skal jeg anvende, når jeg maler?

Da der findes mange forskellige typer maling til almindelig brug, er det meget svært at foreslå et enkelt produkt til alle anvendelser.

Det største problem ved malearbejde er dampe fra organiske opløsningsmidler og partikler i form af pigmenter og væskestøv. I de fleste tilfælde er maling med pensel eller rulle mindre skadelig end sprøjtemaling, da der forekommer mindre mængder luftbårne pigmenter eller damp. Vi anbefaler følgende filtervalg til mere almindelige maleropgaver inddelt efter malingstypen:

  • Pulverbelægning - partikelfiltre eller luftforsynede systemer, afhængig af kontamineringsniveauet.
  • Vandbaseret - partikelfiltre, ofte kombineret med beskyttelse mod generende niveauer af organiske dampe i tilfælde af lave niveauer af opløsningsmidler.
  • Baseret på opløsningsmidler med gode advarselstegn - filtre der fjerner organiske dampe og partikler.
  • Baseret på 2-pack isocyanat - et minimum af luftforsynet visir.

Skjul

Generelt

Jeg har fået oplyst, at jeg skal se på ''MSDS'' for at finde visse oplysninger. Hvad er det, og hvor kan jeg få en udleveret?

Et materialesikkerhedsdatablad (MSDS) er et dokument, der udgives af producenten for en substans, og som indeholder oplysninger om substansens anvendelse og håndtering.
Dokumentet kan indeholde oplysninger om toksikologisk effekt, brændbarhedsniveau og en oversigt over forbindelser. Producenter er forpligtet ved lov til at udarbejde et materialesikkerhedsdatablad.

Skjul

Hvornår skal jeg udføre en risikoanalyse?

Det enkle svar på dette spørgsmål er, at du skal udføre en analyse, så snart du har mistanke om, at der forekommer en risiko.
Analysen skal udføres på risici frembragt af arbejdsopgaverne, og ikke af selve substansen. Det er en fejltagelse at tro, at en risikoanalyse kun behøver at bestå af en samling sundheds- og sikkerhedsdatablade udgivet af producenter. Dette skyldes ofte manglende forståelse af forskellen mellem en farekilde og en risiko.

Farekilde - Potentialet for at forårsage skade.

Risiko - Sandsynligheden for at en skade vil forekomme i praksis.

En analogi er en flaske husholdningsblegemiddel. Farekilden er selve blegemidlet, men risikoniveauet er meget lavt, når flasken står i et skab, hvorimod risikoen øges, hvis flasken står på kanten af et arbejdsbord med hætten skruet af.

Der er et regelsæt med relation til risikoanalyse, inklusive:

Afsnit 2. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, loven fra 1974, Arbejdsgiverens generelle ansvar. Arbejdsgivere er forpligtiget til at sikre, for så vidt det er rimeligt at gennemføre, alle medarbejderes sundhed, sikkerhed og generelle velvære. Dette betyder ikke ubetinget, at du er forpligtiget til at udføre en risikoanalyse, men det bliver svært at overholde loven uden at have analyseret de forekommende risici.

Forskrift 3. Administration af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, loven fra 1992. Et mere udførligt lovsæt, der kræver udførelse af risikoanalyser.

Forskrift 6. Forskrifter for kontrol af sundhedsskadelige substanser (COSHH = Control of Substances Hazardous To Health Regulations). En arbejdsgiver må ikke udføre enhver form for arbejde, der forårsager, at en medarbejder eksponeres for sundhedsskadelige substanser, med mindre der er foretaget en passende og tilstrækkelig bedømmelse af de risici for medarbejdernes sundhed, der forårsages af dette arbejde, samt implementering af de tiltag, der er nødvendige for at overholde disse forskrifter.

Skjul

Hvordan opstår ''Iltunderskud''?

Iltunderskud opstår, når luftens iltprocent falder under 19,5 % (defineret af 3M). Det kan være forårsaget af en kemisk reaktion eller ildebrand, eller når andre kemikalier erstatter luftens ilt. Det forekommer typisk i små, lukkede områder med dårlig ventilation.

Skjul

Hvad betyder ''IDLH''?

Dette er den koncentration, der anses for at være farlig for sundhed og helbred med øjeblikkelig virkning (IDLH = Immediately Dangerous to Life or Health) som defineret af NIOSH (i USA). IDLH-koncentrationen er defineret som ''en eksponeringsfare af luftbårne kontaminanter, når denne eksponering sandsynligvis vil forårsage død eller øjeblikkelige eller forsinkede permanente uønskede sundhedsskader eller forhindrer undvigelse fra et sådant et miljø.''

IDLH-værdien repræsenterer en maksimal farekildekoncentration, fra hvilken en medarbejder kan undslippe inden for 30 minutter uden flugthæmmende symptomer eller irreversible sundhedsskader.

Skjul

 

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig her

Sortimentsoversigt