3M bruger cookies på denne side Man kan finde detaljerede oplysninger om cookies og brugen af dem i vores fortrolighedspolitik. Du kan brugerdefinere cookie-relaterede indstillinger når som helst ved at klikke på Cookie-præferencer i bunden af denne side.

Hvis du klikker på "Acceptér og fortsæt", så bekræfter du, at du accepterer brugen af cookies på din computer

Acceptér og fortsæt

Hop til side navigation Skip hovednavigation Hop til primær navigation All 3M.com Site Map
Company Information

 

Miljø

Styringssystem

3M’s Miljø-, Sundheds og Sikkerhedsstyringssystem (EHS) tilgodeser forsvarlig miljømæssig styring på vores faciliteter over hele verden. Det hjælper os med at adressere kunders behov og forventninger når vi fortsat driver bæredygtig vækst. EHS Styringssystemet:

  • inkluderer et integreret, holistisk system, der forudser og adresserer langsigtede problemstillinger og driver fortsat forbedring
  • fremmer en strategisk planlægningsproces, der integrerer EHS problemstillinger i strategiske planer for forretningsenheder
  • kræver at hver forretningsenhed identificerer EHS problemstillinger, udvikler formelle handlingsplaner, sætter mål og måler resultater
  • kræver en Livscyklus Management gennemgang af alle nye produkter og af eksisterende produkter på prioritetsbasis

Vores fremgang mod bæredygtighed
3M har arbejdet på at reducere vores miljømæssige fodaftryk gennem miljømålsætninger i organisationen siden 1990. Det er en vial del af virksomhedens miljømæssige performance, at vi fortsat forbedrer os. 3M går ind for at sætte aggresive miljømæssige mål for virksomheden, og vi har således formuleret disse siden begyndelsen af 90’erne.

Globale Fem-årige mål 2005-2010
(Alle mål er indekseret I forhold til nettosalg, undtagen 3P projekter):

Miljø

Livscyklus Management
En integreret del af det nye EHS-Styringsystem er Livscyklus Management (LCM). I stedet for kun at fokusere på produktionsprocessen for at kontrollere miljø-, energi-, sundheds-, og sikkerhedsmæssige effekter, er fokus nu på produkterne gennem hele deres livscyklus

  • Fra materialeudvinding og –udvikling
  • gennem produktion og distribution
  • til kundeanvendelse og bortskaffelse eller genanvendelse

3M har tilsluttet sig en LCM politik, der kræver, at vi udfører LCM gennemgang af alle nye produkter og af eksisterende produkter på prioritetsbasis. Denne gennemgang af alle eksisterende produkter skal være afsluttet inden år 2010.

ISO Certificering

3M koncernen er ISO certificeret på verdensplan efter følgende standarder:

ISO14001:2004
ISO13485:2003
ISO9001:2008

Certifikater fra fabrikkerne og/eller de europæiske centrallagre kan rekvireres på ”Kontakt os” formularen Vælg ”ISO Certifikater” i menuen og specificer venligst hvilke certifikater der ønskes.

Vores danske transportør og samarbejdspartner DSV er certificeret efter følgende standarder:

ISO1401:2004
ISO18001:2008
ISO9001:2008